Om vär(l)den

KÖRVERK. En hel massa barn och en tonsättare. Lek, prat och gemenskap – som gror till ett nyskrivet körverk. Ett körverk för små som stora, fullt av lekfullhet och livsfrågor som berör alla åldrar.

Verket uruppförs med Nederluleå församlings körer för barn och unga och den rytmiska vokalgruppen Bo Selinder & ACCJA.

Uruppförande: 6 juni 2022. Sättning: Barnkör & rytmisk vokalgrupp eller blandad vuxenkör. Text och musik: Bo Selinder. Projektledare: Lotta Karlsson. Möjligt tack vare Nederluleå församling och Kulturrådet.

Pilotprojekt som utvecklas vidare

Om vär(l)den är en fortsättning på ett tidigare samarbete där Bo Selinder skrivit tre sånger med fritt valt tema för Nederluleå församlings barnkörer och Bo Selinder & ACCJA. Samarbetet gav mersmak hos barn, vokalgrupp, ledare och församling och det är med glädje som vi fortsätter att utveckla idén.