Om vär(l)den

KÖRVERK. En hel massa barn och två tonsättare. Lek, prat och gemenskap – som gror till ett nyskrivet körverk. Ett körverk för små som stora, fullt av lekfullhet och livsfrågor som berör alla åldrar.

Ibland är det som att musik för barn skrivs för vuxnas öron. Att tonsättaren tolkar barnets verklighet snarare än att leta efter barnet inom sig själv. Vi vill göra tvärtom.

I mötet med barnen utanför och inom oss, vill vi skriva musik som kan röra människor i alla åldrar. Som skapar ett möte mellan generationer. Musik som tar barnet på allvar – och allvaret på ett lekfullt sätt. Nya, medryckande sånger ur ett barns perspektiv om allas vårt inre liv.

/Bo Selinder & Lotta Karlsson, tonsättare Om vär(l)den

Upplägg

Utifrån samtal med barn och unga, skriver Bo Selinder och Lotta Karlsson ett körverk med fokus på livsfrågor. Verket uruppförs med Nederluleå församlings körer för barn och unga och den rytmiska vokalgruppen Bo Selinder & ACCJA.

Uruppförande: hösten 2022 om pandemin tillåter. Sättning: Barnkör, ungdomskör & rytmisk vokalgrupp eller blandad vuxenkör. Text och musik: Bo Selinder, Lotta Karlsson. Möjligt tack vare Nederluleå församling och Kulturrådet.

Pilotprojekt som utvecklas vidare

Om vär(l)den är en fortsättning på ett tidigare samarbete där Bo Selinder skrivit tre sånger med fritt valt tema för Nederluleå församlings barnkörer och Bo Selinder & ACCJA. Samarbetet gav mersmak hos barn, vokalgrupp, ledare och församling och det är med glädje som vi fortsätter att utveckla idén.